Wat wij denken
Ons adagium is dat ieder mens het recht en de plicht heeft om zijn leven zo goed mogelijk in te richten, zodat hij/zij gelukkig wordt in het samenleven met zijn naasten en buren. Dat houdt in de mogelijkheid om het reilen en zeilen van de samenleving te beïnvloeden en de verantwoordelijkheid om van die mogelijkheid dan ook gebruik te maken.

Onze analyse is dat het in de huidige samenleving onmogelijk is om sturing te geven aan je eigen leven. De dominantie van economische overwegingen, de wereldwijde marktwerking, internationale politiek en ondoorzichtige financiële systemen hebben een allesbeheersende invloed op het dagelijkse leven van de gewone burger zodat die vooral een gevoel heeft van machteloosheid. Hij zal zich cynisch en fatalistisch opstellen. Om die reden moeten we de samenleving zodanig veranderen dat de burger weer de instrumenten in handen heeft om zijn eigen welzijn beslissend te beïnvloeden. Dan kunnen en moeten de burgers zelf de samenleving inrichten gebaseerd op gedeelde waarden met naasten en buren, zoals geluk, zelfstandigheid, schoonheid, duurzaamheid, saamhorigheid, vertrouwen.

Op deze website staan de stukken die wij hebben geschreven over hoe volgens ons de samenleving eruit zou moeten zien. We zien ‘Handen aan de Hefboom’ als het start document (zie bij ‘Doe mee’). De andere documenten geven een illustratie vanuit een bepaald aspect of zijn een beschouwing over de huidige en gedroomde samenleving, inclusief de implementatie. De start van ons denken vind je in dit document.

Onze bedoeling van deze schrijfwerken is om een beeld te schetsen van de problematiek en de gedroomde oplossing. We hebben niet beoogd een dichtgetimmerd verhaal te maken, met als gevolg dat we geen garantie geven dat alles consistent is met elkaar. We beogen met anderen die ook de samenleving willen veranderen in gesprek te raken over hoe we samen wegkomen uit de huidige doodlopende weg en welke stappen we willen nemen om te gaan naar een wereld waarbij ieder mens zijn eigen leven, in balans met die van zijn naasten en buren, kan leiden.

Wij wensen jullie veel leesplezier en vragen jullie om reacties te geven op wat wij denken (kan onderaan de pagina) of als dat beter past contact net ons op te nemen.

Groet Karel & Sander

Print Friendly, PDF & Email