Waardenstatement
In het pamflet over zelfstandigheid en broederschap staan de genoemde twee waarden centraal. Deze waarden staan centraal in ons wereldbeeld. Met waarden kan je richting geven aan je leven. Sommigen mensen hebben het liever over principes, maar het gaat erom dat ze helpen bij het maken van keuzes in je leven. Er zijn weliswaar wetenschappers die zeggen dat de vrije wil niet bestaat en mogelijk hebben ze gelijk, al hangt dat af van de definitie van vrije wil. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zijn eigen leven kan sturen. Daarmee zeggen we niet dat ieder persoon verantwoordelijk is voor al het geluk en ongeluk in zijn leven, we zeggen dat je invloed uit kunt oefenen door bezig te zijn met de waarden die belangrijk voor je zijn. Deze waarden geven je als het ware een kompas, waarmee je kunt laveren door lastige persoonlijke situaties, maar ook keuzes kan maken die de toekomst bepalen, zoals werk, betaald of vrijwillig, relaties, vriendschappen, deelname aan bewegingen, keuze van leveranciers en nog veel meer.

Voor eenieder geldt dat het kompas anders is samengesteld. Deze wordt gevormd door persoonlijkheid en ervaringen. Voor ons zijn de onderstaande waarden richtinggevend. we hebben daarbij een onderscheid gemaakt tussen ‘Ik’ en ‘Samen’. Een onderscheid dat we lastig uitlegbaar vinden. Het gaat om hoe je omgaat met de mensen direct om je heen en hoe je omgaat met de samenleving. De waarden voor beiden liggen in elkaars verlengde, maar voelen anders in beide situaties.

Ik
Gezondheid
Verbinding
Integriteit
Schoonheid
Liefde
Vriendelijkheid
Vasthoudendheid
Zelfbewustzijn
Inspiratie
Samen
Duurzaam
Broederschap
Rechtvaardigheid
Schoonheid
Compassie
Tolerantie
Hoop
Vrijheid & zelfstandigheid
Plezier

Al onze stukken zijn doordrenkt van deze waarden. Ze zijn op zich niet verrassend. Velen mensen zullen zich herkennen in deze waarden. Het gaat erom dat je ze ook gebruikt. Dat je je bewust van je acties en reflecteert of deze acties overeenstemmen met je eigen waarden. Zodat je bij een volgende keer een andere actie kiest, mocht een actie na reflectie niet in overeenstemming zijn met de waarden die het kompas vormen. Volgens ons kan iedereen op die manier invulling geven aan zijn vrije wil en het gevoel krijgen zelf zijn leven te kunnen sturen.

Wij stimuleren iedereen om eens na te denken over de waarden die belangrijk voor hen zijn. Op internet zijn daar vele hulpmiddelen voor te vinden en ook coaches kunnen hier goed bij helpen.

Print Friendly, PDF & Email