Huidige samenleving en positie gewone mens daarin

Aanleiding Onvrede over de huidige samenleving brengt ons tot onderstaande overwegingen. Fundamenteel daarbij is het inzicht dat het die samenleving zelf is, die de dingen voortbrengt die tot onze onvrede leiden. Het is derhalve onze overtuiging, dat de enige manier...

Wat wij denken

Wat wij denken Ons adagium is dat ieder mens het recht en de plicht heeft om zijn leven zo goed mogelijk in te richten, zodat hij/zij gelukkig wordt in het samenleven met zijn naasten en buren. Dat houdt in de mogelijkheid om het reilen en zeilen van de samenleving te...

Zelfstandigheid & Broederschap

Zelfstandigheid & Broederschap Wij streven zelfstandigheid, broederschap en de balans tussen deze twee waarden na. Deze twee waarden komen overeen met de twee basis krachten in de psychologie, namelijk autonomie en ergens bij willen horen. Onze huidige samenleving...

Waardenstatement

Waardenstatement In het pamflet over zelfstandigheid en broederschap staan de genoemde twee waarden centraal. Deze waarden staan centraal in ons wereldbeeld. Met waarden kan je richting geven aan je leven. Sommigen mensen hebben het liever over principes, maar het...

Leiderschap en macht

Leiderschap en macht in onze wereld Over het begrip leiderschap is veel geschreven en gesproken en het is een actueel thema. Meestal gaat het daarbij over eigenschappen die in meer of mindere mate aanwezig is bij mensen in leidinggevende posities. Dat zou dan inhouden...