Sander Berg (1972)
Als je het aan mij vrienden zou vragen, dan zullen ze mij omschrijven als vriendelijk, liefdevol, principieel en een perfectionist. Voor mij is balans een belangrijk woord. Daar bedoel ik mee dat het goed is als de uiteenlopende krachten aan bod komen. In mijn werk als ICT-manager stuur ik op de prestaties die een team samen kan bereiken in balans met de individuele successen van elke medewerker. Daarvoor geef ik de medewerkers en het team zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, zo lang ze zelf ook bewaken dat hun team bijdraagt aan het succes van de organisatie. Er is een belangrijk verschil tussen balans en gemiddeld. Balans geeft ruimte aan extremen, het gemiddelde drijft alles naar het zelfde punt.

Naast mijn werk heb ik altijd interesse gehad in filosofie, geschiedenis en de laatste jaren ook in psychologie. In 2011 raakte ik geïnspireerd door de maatschappijkritiek van filosoof Robin Brouwer. Hij gaf mij het inzicht dat de balans in de huidige samenleving grondig verstoord is. Uit die inspiratie heb ik een groep geformeerd met als doel de samenleving te veranderen. Uit deze groep is De Hefboom ontstaan. Karel Koet en ik zijn collega’s geweest en hebben elkaar gevonden in onze visie op de toekomst. Mijn studie was technische informatica op de UT in Enschede. Daarna ben ik gaan werken in de IT. Verschillende rollen vervuld, van programmeur tot ICT-manager nu. Ik woon in Utrecht met mijn vrouw Caroline, een hond en twee katten.

Karel Koet
Ik ben gepensioneerd. Mijn beroep is geweest ICT manager bij diverse organisaties. Gedurende mijn leven ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat er van alles niet klopt in de samenleving waar ik deel van uit maak. Vooral mijn eigen generatie, de babyboomers, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling de verkeerde (neoliberale) kant op.

Nu ik alle tijd van de wereld heb ben ik samen met Sander Berg begonnen om onze ideeën over een andere, betere samenleving op te schrijven met als doel verbinding te zoeken met anderen die in een vergelijkbare richting denken. Met als uiteindelijk doel om tot actie te komen en de maatschappij weer in beweging te krijgen de goede kant op.

In gesprekken met mensen in mijn omgeving blijkt dat velen met dezelfde problematiek bezig zijn. Kennelijk zit er energie in de samenleving om tot verandering te komen. Ik ben een optimist, ik geloof in de maakbaarheid van de toekomst en in het goede in de mens. Daarom heb ik er vertrouwen in dat onze initiatieven zinvol zijn.

Onno van de Weteringh (1963)
Mijn credo is: “Sta als een berg en beweeg als een machtige rivier”. Een Chinese wijsheid die ik heb opgedaan in mijn beoefening van Tai Chi Chuan. Je oefent om in je kracht te staan, bewust en langzaam te bewegen in voortdurend contact met wat zich in je omgeving aandient.

Ben ik zweverig? Allesbehalve. Of toch? Ik leef een zakelijke carrière en heb gewerkt met de top in het internationale bedrijfsleven en grote vraagstukken gezien en de kracht van de leider. Vaak onbewust van zijn of haar impact, zoals Bach of Leonardo da Vinci. Geniaal in nieuwsgierigheid.

Ik houd van lezen en schrijven, denken en dansen, ben mentaal creatief (Insights-geel) en mensgericht. In mijn vrije tijd bemoei ik mij met een stichting met clowns als antwoord op dementie, een vereniging voor naturisme als voorbeeld van zuiverheid en nog wat dingetjes als het gaat om armoede-verzachting. Ik ben resultaatgericht en sociaal geëngageerd.

Dat klinkt allemaal gedecideerd en ik ben ook overtuigd. Tegelijkertijd kan ik heerlijk genieten van de verwarring. Om met Diggy Dex te spreken: “Als ik wist wat ik deed, was ik al lang verloren“. Ik vind Handen aan de hefboom een prachtig initiatief om de mens in de wereld bewust te laten leven en zien en voelen dat het beter kan. Een filosoof van de huidige tijd: Yuval Noah Harari schreef Homo Deus, de goddelijke mens. Die zijn we al. Wat zou er in de historie gebeurd zijn als Zeus een twitter-account had gehad? Soms zijn de vragen belangrijker dan de antwoorden.

Inspiratiebronnen
Onze ideeën en schrijfsels zijn geïnspireerd op een verscheidenheid aan ervaringen en bronnen. Het begon toen één van ons een cursus over moderne denkers van de school voor filosofie ging volgen. Op woensdagochtend in de Kargadoor in Utrecht werd elke week een ander filosoof behandeld, denk dan aan Wittgenstein, Heidegger, Nietschze, Sartre en dergelijke. Bij de behandeling van Habermas hield Robin Brouwer, de filosoof die deze cursus gaf, een scherpe en zinnenprikkelende kritiek op de maatschappelijke ontwikkeling van de individualisering, culminerend in het neoliberalisme. Door Robin Brouwer werden woorden gegeven aan het gevoel van onbehagen dat velen van ons hebben. Het onbehagen over het langzaam afbrokkelen van de basis van onze samenleving, namelijk de zorgzaamheid naar je medemens, bekend of onbekend. Dit creëerde een urgentiegevoel. Hier moeten we iets aan doen! Hoe kunnen we helpen! De stap van urgentiegevoel naar daadwerkelijke actie was niet direct duidelijk en met de invulling daarvan zijn we nog steeds bezig. In de reis die we sindsdien heb gemaakt zijn we samen of individueel de nodige inspirerende boeken, artikelen, documentaires en boeken tegengekomen. Deze willen we graag met jullie delen, zodat jullie ook hieruit inspiratie kunnen halen.

Boeken:

Liberticide – Robin Brouwer & Tiers Bakker (redactie)
Een bundel met de visie op de neoliberale maatschappij van meerdere
denkers en schrijvers.

Vrijheid, maar voor wie? – Robin Brouwers & Tiers Bakker (redactie)
Een bundel met de visie op de neoliberale maatschappij van meerdere denkers en schrijvers.

Identiteit – Paul Verhaeghe
Een kijk vanuit de psychologie op de verhouding van de huidige maatschappij tot het individu.

De grootste show op aarde – Koen Hagens
Uitleg over de ontstaan en de werking van de markt. Vele mythes over de markt en de onzichtbare hand worden ontkracht.

Het ideale eigenbelang – Pieter Kooistra
De oplossing voor de maatschappij vanuit een centrale sturing door kunstenaar Pieter Kooistra

Tegen verkiezingen – David van Reybrouck
Een pleidooi voor een andere opzet van het bepalen van de volksvertegenwoordiging. Minder verkiezingen en meer loting.

Artikelen/podcasts:

In meer dan 1.500 steden vindt nu een democratische revolutie plaats – Rutger Bregman, zie internetkrant de Correspondent.

Over de homo economicus versus de intrinsiek gemotiveerde mens, titel: ‘Weg met de controle. Leve de intrinsiek gemotiveerde mens.’ – Rutger Bregman, zie internetkrant de Correspondent.

In gesprek met Henry Mentink – Lex Bohlmeijer, zie internetkrant de Correspondent.

De verschillende vormen van waarheid en welke vorm nu dominant is, titel: ‘Waar is wat klikt’ – Rob Wijnberg, zie internetkrant de Correspondent.

Documentaires/films:

Tegenlicht: Het einde van bezit – Met Thomas Rau
Op een hele andere manier tegen gebruik van middelen aan kijken.

The Big Short
Film over het begin van de kredietcrisis waaraan een aantal beleggers veel geld verdienen en hoe de banken het zelf niet aan zien komen.

Margin Call
Film over de keus waar een bank voor staat aan het begin van de kredietcrisis.